paymentsPAYMENT SYSTEMS

ธนาคารในประเทศ
Topic Marketsร่วมมือกับธนาคารในประเทศของคุณเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกรรมทางการเงินสำหรับการซื้อขายการฝากและถอนเงินทั้งหมดดำเนินการผ่านทางธนาคารพันธมิตของเราและ Topic Markets ไม่ได้รับเงินจากลูกค้าโดยตรง สำหรับ:

การฝาก และ การถอน
บัตรเครดิต
บัตรเครดิตช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามคำสัญญาของเจ้าของที่จะจ่ายเงินผู้ออกบัตรจะสร้างบัญชีหมุนเวียนและให้วงเงินเครดิตแก่ผู้ถือบัตรซึ่งพวกเขาสามารถยืมเงินเพื่อชำระเงินให้กับผู้ขายหรือเป็นเงินสำรองจ่ายแก่ผู้ใช้สำหรับ:

การฝาก และ การถอน
Neteller
NETELLER ให้บริการแก่ห้างร้านและบุคคลด้วยความรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย ในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์หนึ่งในผู้ให้บริการการโอนเงินรายใหญ่ Netteller ดำเนินการด้านการเงินมูลค่ากว่าล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ช่วยเหลือลูกค้าเมื่อต้องการทำรายด้านการเงินอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว และช่วนให้ธุรกิจดำเนินการด้านการเงินได้อย่างรวดเร็ว

การฝาก และ การถอน